Kurumsal Seyahat Hizmetleri

Günümüzde kurumsal firmaların en büyük gider kalemlerinden birini seyahat harcamaları oluşturur. Bu harcamaları en aza indirmek aslında çok kolay!

Amacımız, iş ortaklarımızın gereksinimlerini hızla karşılarken, iletişim kanallarını açık tutup, güçlendirmek, birlikte karar alarak ortak akılla hareket etmektir.

Polo Organizasyon, deneyimli seyahat uzmanları ve operasyon ekibiyle, kurumsal seyahat ihtiyaçlarınızı analiz ederek, ihtiyaç ve beklentilerinizi kurumsal yapınıza en uygun ürün ve hizmetlerle karşılamaya yönelik çözümleri tek bir çatı altında sunar.
Vize


Schengen Vizesi Nedir ?

ÖZET:
Avrupa Birliğinde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Schengen vizesi hangi ülke için alındıysa ilk seyahat o ülkeye yapılmalıdır. Örneğin İtalya için alınan vize ile önce Almanya’ya gitmek mümkün değildir. Ancak bir kere İtalya’ya gidildi ise sonraki seyahatlerde diğer Schengen ülkelerine seyahat etmek mümkündür. Seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

 •  akraba veya arkadaş ziyareti
 •  turist olarak
 •  is için
 •  bir konferansa katılmak üzere
 •  veya sadece transit geçiş için

Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir. Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmiş olan vize diğerlerine seyahat için de
geçerlidir. (İstisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giriş için geçerli olabilir).

TEK TİP SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?
AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA,SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYEDEN KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları.
 • Başvuru sahibinin başvurusunu Türkiyeden yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiye’de bulunan fakat Türkiye’de ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandaşları

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYİP BAŞVURUMA İLİŞKİN KARAR VERMEYE HANGİ ÜYE DEVLET YETKİLİDİR?
Tek tip bir vize başvurusunu inceleyerek başvuruya ilişkin karar vermeye aşağıdaki Üye Devletler yetkilidir;
(a) Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,
(b) Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalıs sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden Üye Devlet,
(c) Seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden birden fazla Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletlerden herhangi biri,
(d) Esas varış noktasının belirlenememesi halinde, başvuru sahibinin Üye Devletlerin topraklarına girmek için dış hudutlarından geçeceği Üye Devlet

BAŞVURUMU NEREYE YAPABİLİRİM?
Başvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmiş bir hizmet sunucu firmaya yapılabilir.

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYEREK BAŞVURUM HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ OLMAYAN BİR ÜLKEYE BAŞVURU YAPARSAM NE OLUR?
Bir başvuru yapıldığında Üye Devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını değerlendirir. Üye Devlet bu konuda yetkili değilse derhal başvuru formunu ve başvuru sahibi tarafından ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile birlikte iade ederek hangi Üye Devletin yetkili olduğunu belirtir.

VİZE ÜCRETİ

 • Başvuru sahipleri 60 EUR vize ücreti öder.
 • 6 ila 12 yas grubundaki çocuklar 35 EUR vize ücreti öder.
 • Rusya Federasyonu, Ukrayna, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM), Sırbistan, Karadağ, Bosna – Hersek, Arnavutluk, Moldova Cumhuriyeti ile Gürcistan uyruklular 35 EUR öder.

Dikkat! Ücret, vize başvurusunun incelenmesi için ödenir dolayısıyla vize verilmemesi halinde iade edilmez.
(Üye Devletler ödemenin TL cinsinden ve/veya bir banka hesabına yapılamasını talep edebilirler.

VİZE ÜCRETİNDEN MUAF BASVURU SAHİPLERİ
Aşağıdaki kategorilerden herhangi birindeki başvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:
(a) Altı yasından küçük çocuklar;
(b) Araştırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
(c) Bilimsel araştırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden araştırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan
Avrupa Parlamentosunun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli Konsey toplantısında belirtildiği sekliyle, bilimsel araştırma yapmak üzere seyahat eden,
üçüncü ülkelerden araştırmacılar;
(d) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif, kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve
altındaki temsilcileri;
(e) Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda, Lihtenstayn ve İsviçre vatandaşlarının akrabaları.
Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki başvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti uygulayabilir.

HİZMET ÜCRETİ
Üye Devletin bireysel uygulamasına bağlı olarak, harici bir hizmet sağlayıcısı tarafından ek hizmet ücreti talep edilebilir.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Vize başvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin başlangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, başvuru yapılamaz.
Ziyaretin planlandığı başlangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen yapılan başvurular kabul edilebilir; ancak, başvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için vize kararı, başvuru sahibinin seyahatine başlamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir. Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmiş olan zaman sınırlamalarına uymak ve gereken tedbirleri almak, başvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.

En az altı ay geçerliliği olan çoklu giriş vizesi bulunan bir kişi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için başvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip başlatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakışan iki ayrı vize verilemez. Bununla birlikte vize başvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye’de milli bayramlar dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaşlamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.

BAŞVURUMU TESLİM EDEBİLMEK İÇİN RANDEVU ALMAM GEREKİYOR MU?
Başvuru sahiplerinden, başvurularını teslim etmek üzere randevu almaları talep edilebilir.

SEYAHAT BELGELERİNDE (PASAPORT) KABUL EDİLEBİLECEK ASGARİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?
Tek girişli vize başvurusu yapılıyor ise, sunulan seyahat belgesinin, kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir. Çok girişli vize başvurularında ise, sunulan seyahat belgesinin, kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı en son tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir. Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli sayıda bos sayfa BULUNMALIDIR–
bunlardan biri, vize etiketinin yapıştırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının basacağı mühür için kullanılacaktır.

PASAPORTUM ÜZERİNDE VİZE BASVURUMUN UYGUN OLDUĞUNA DAİR BİR DAMGA OLMALI MI?
Bir başvuru uygun görüldüğü takdirde yetkili konsolosluk, başvuru sahibinin seyahat belgesine bir damga vurur. Bu damga, başvuruyu inceleyen Üye Devletin hangisi olduğunu, başvurunun tarihini (örn:22.4.2011) ve vize başvurusunu değerlendiren makamı gösterir. Bu damga, herhangi bir yasal sonuç doğurmaz ve vize basıldığında etiket, damganın vurulduğu sayfaya yapıştırılır. Diplomatik ve hizmet pasaportları damgalanmaz.

HERHANGİ BİR MÜLAKATA GİRMEM GEREKİYOR MU?
Başvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.

BAŞVURUM NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Uygun bulunan başvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde karara bağlanır. Özellikle başvurunun ayrıntılı bir tahkikat gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, azami 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. İstisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre azami 60 takvim gününe çıkabilir.

VİZE BAŞVURUM REDDEDİLİRSE NE YAPABİLİRİM?
5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize başvurusu reddedilenlere durumları resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kişilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır. Temyiz işlemleri, başvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karsı ve o Üye Devletin ulusal
kanunları uyarınca yürütülür. Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile başvurunun yapılabileceği yetkili makam ve başvuru süresi de dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına ilişkin prosedürleri ve ulusal kanunda referans alınacak ilgili bölümleri belirtir. Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİYLE SEYAHAT EDERKEN HANGİ BELGELERİ YANIMDA BULUNDURMALIYIM?
Sadece Schengen vizenizin olması, Schengen Bölgesine (yani Schengen vizesi veren ülkelerin topraklarına) otomatikman giriş hakkınız olduğu anlamına gelmez. Vize alan kişi dış sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalış amacını ve koşullarını; hem kalış süresi boyunca hem de menşei ülkesine dönüsüyle veya girişinin kesin
olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçişiyle ilgili giderleri karşılayacak yeterli kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla edinebilecek durumda olduğunu gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalış veya transit geçiş süresinin tamamını kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir (ayrıntılar için yukarıdaki bölüme bakınız).

AİLE MENSUPLARIM AB/AEA VATANDASI İSE HANGİ KURALLARA TÂBİYİM?
Şayet AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bir bireyin ailesinin mensubu iseniz, aşağıdaki koşulları karşıladığınız sürece hızlandırılmış serbest vize prosedüründen faydalanabilirsiniz:

1.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bir bireyin (veya bu bireyin esi/ kayıtlı partnerinin) ailesine mensupsanız (bu kapsamda yer alanlar: es, kayıtlı partner, 21 yasından küçük çocuk veya bakmakla yükümlü olunan aile mensubu); VE

2.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan o birey, vatandaşı olduğu Üye Devletten başka bir Üye Devlette ikamet ediyor veya ikamet almak üzere o ülkeye seyahat ediyorsa; VE

3.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bireye eşlik ediyor veya birlikte ikamet etmek üzere kendisiyle bir araya gelmeyi planlıyorsanız.

Vize başvurusu, AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan o bireyin menşei ülkesinin konsolosluğuna değil anılan bireyin ikamet etmeyi planladığı ülkenin konsolosluğuna yapılmalıdır. Şayet vize kolaylığından faydalanabileceğinizi düşünüyorsanız, vize başvurunuzu yaparken bu kriterleri karşıladığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekmektedir.

Aşağıda Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamaları ve vize istemeyen ülkeler yer almaktadır. Vize başvurunu yaklaşık olarak 1 ay öncesinden yapmanız faydalı olacaktır. Öğrenim veya çalışma maksatlı vize talepleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Tahmini olarak 2 veya 3 ay arası sürebilmektedir.

Vize başvurusu yaparken kullanmakta olduğunuz pasaportun geçerlilik tarihininin bitmesine en az 1 yıl olmasına dikkat ediniz. Geçerlilik süresi az kalmış, yırtılmış ve eskimiş olduğundan dolayı yazısı okunmayan pasaportlar kimi zaman sınır kapılarındaki görevlilier tarafından geri çevrilebilmektedir.

Son dönemlerde yapılan ikili anlaşmalarla Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin sayısı hızla artmaktadır. 14 günden başlayarak 30, 60 ve 90 gün için vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler aşağıda listelenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına vize uygulamaları

AVRUPA
Vize Uygulamaları
Genel Pasaportlar Hususi Pasaport ve
Hizmet Pasaportları
Diplomatik Pasaportlar
Albania 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Andorra Vize gerekiyor (Schengen) Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor
Armenia Varışta 140 günlük vize veriliyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Austria Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Azerbaijan Varışta 30 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Belarus 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Belgium Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Bosnia and Herzegovina 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Bulgaria Vize gerekiyor ( geçerli Schengen vizesi ile seyahat edilebilir) 90 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Croatia Vize gerekiyor ( geçerli Schengen vizesi ile seyahat edilebilir) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Cyprus Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Czech Republic Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Denmark Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Estonia Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Finland Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
France Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Georgia 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Germany Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Greece Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Hungary Vize gerekiyor (Schengen) 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Iceland Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Ireland Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Italy Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Kosovo 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Latvia Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Liechtenstein Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Lithuania Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Luxembourg Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Macedonia 90 Güne kadar vizesiz 90 Güne kadar vizesiz 90 Güne kadar vizesiz
Malta Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Moldova 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Montenegro 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Monaco Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Netherlands Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Northern Cyprus 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Norway Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Poland Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Portugal Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Romania Vize gerekiyor
(geçerli Schengen vizesi ile seyahat edebilir)
90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Russia Vize gerekiyor (Schengen) 30 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
San Marino Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Serbia 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Slovakia Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Slovenia Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Spain Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Sweden Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Switzerland Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Ukraine 60 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
United Kingdom Vize gerekiyor Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz
Vatican City Vize gerekiyor (Schengen) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz

ASYA
Vize Uygulamaları

Genel Pasaportlar Hususi Pasaport ve
Hizmet Pasaportları
Diplomatik Pasaportlar
Afghanistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor
Bahrain Varışta 14 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Bangladesh Varışta 90 günlük vize veriliyor 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Bhutan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Brunei Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Cambodia Varışta 30 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
China Vize gerekiyor 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Hong Kong 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
India Vize gerekiyor Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz
Indonesia Varışta 30 günlük vize veriliyor 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Iran 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Iraq Vize varışta veriliyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Iraqi Kurdistan Varışta 10 günlük vize veriliyor Varışta 10 günlük vize veriliyor Varışta 10 günlük vize veriliyor
Israel Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Japan Biyometrik Pasportlara 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Jordan 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Kazakhstan 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Kuwait Varışta 90 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Kyrgyzstan 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Laos Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Lebanon 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Macau 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Malaysia 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Maldives 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Mongolia Vize gerekiyor 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Myanmar Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Nepal Varışta 90 günlük vize veriliyor Varışta 90 günlük vize veriliyor Varışta 90 günlük vize veriliyor
North Korea Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Oman Varışta 30 günlük vize veriliyor Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor
Pakistan Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Philippines 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Qatar Varışta 14+14 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Saudi Arabia Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Singapore 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
South Korea 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Sri Lanka E T A gerekli 30 güne kadar vizesiz 30 güne kadar vizesiz
Syria 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Taiwan Varışta 30 günlük vize veriliyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Tajikistan Varışta 45 günlük vize veriliyor 60 güne kadar vizesiz Vize gerekmiyor
Thailand 30 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Timor-Leste Varışta 30 günlük vize veriliyor Varışta 30 günlük vize veriliyor Varışta 30 günlük vize veriliyor
Turkmenistan Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor
United Arab Emirates Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Uzbekistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor
Vietnam Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Yemen Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz

AFRİKA
Vize Uygulamaları

Genel Pasaportlar Hususi Pasaport ve
Hizmet Pasaportları
Diplomatik Pasaportlar
Algeria Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Angola Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Benin Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Botswana Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor
Burkina Faso Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Burundi Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor
Cameroon Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Cape Verde Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor
Central African Republic Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Chad Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Comoros Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor
Congo, Democratic Republic (Kinshasa) Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Congo, Republic (Brazzaville) Vize gerekiyor Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz
Côte d’Ivoire (Fildişi Sahilleri) Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Djibouti Varışta 30 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Egypt Vize gerekiyor(45 Yaş ve üstü kapıdan alınabilir) 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Equatorial Guinea (Malabo) Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor
Eritrea Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Ethiopia Vize gerekiyor Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz
Gabon Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Gambia Vize gerekiyor Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz
Ghana Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Guinea Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Guinea-Bissau Varışta 90 günlük vize veriliyor Varışta 90 günlük vize veriliyor Varışta 90 günlük vize veriliyor
Kenya Varışta 90 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Lesotho Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Liberia Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Libya 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Madagascar Varışta 90 günlük vize veriliyor Varışta 90 günlük vize veriliyor Varışta 90 günlük vize veriliyor
Malawi Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Mali Vize gerekiyor 30 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Mauritania Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Mauritius 60 Güne kadar vizesiz 60 Güne kadar vizesiz 60 Güne kadar vizesiz
Morocco 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Mozambique Varışta 30 günlük vize veriliyor Varışta 30 günlük vize veriliyor Varışta 30 günlük vize veriliyor
Namibia Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Niger (Niamey) Vize gerekiyor Vize gerekiyor 30 Güne kadar vizesiz
Nigeria (Abuja) Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Rwanda Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
São Tomé and Príncipe Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Senegal Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Seychelles Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor Vize gerekmiyor
Sierra Leone Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
Somalia Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor
South Africa 30 Güne kadar vizesiz 30 Güne kadar vizesiz 30 Güne kadar vizesiz
South Sudan
Vize gerekiyor Vize gerekiyor 90 güne kadar vizesiz
Sudan Varışta 30 günlük vize veriliyor Varışta 30 günlük vize veriliyor 90 güne kadar vizesiz
Swaziland 30 Güne kadar vizesiz 30 Güne kadar vizesiz 30 Güne kadar vizesiz
Tanzania Vize varışta veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Togo Varışta 7 günlük vize veriliyor Varışta 7 günlük vize veriliyor Varışta 7 günlük vize veriliyor
Tunisia 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Uganda Vize varışta veriliyor 90 güne kadar vizesiz 90 güne kadar vizesiz
Zambia Varışta 30 günlük vize veriliyor Vize varışta veriliyor Vize varışta veriliyor
Zimbabwe Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor

MüşterilerimizNe Diyor?


Bugüne kadar birlikte çalıştığımız müşterilerimizin POLO ORGANİZASYON hakkında yaptığı yorumları aşağıda bulabilirsiniz.


 • Sayın Polo Organizasyon Yetkilileri,

  Saha Pazarlama operasyonları ve özellikle Total Akademi Takımı için göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve başarılı hizmetlerden dolayı size ve değerli ekibinize teşekkür eder, başarılarınızın ve iş birliğimizin artarak devam etmesini dileriz.

  Saygılarımla

  Selim Esenli - İstasyon Ağı Eğitim Müdürü
  Selim Esenli - İstasyon Ağı Eğitim Müdürü
  Total Oil Türkiye A.Ş.
 • Saha pazarlama operasyonları, toplantı organizasyonları ve daha birçok aktivite de göstermiş olduğunuz ilgi, destek, hassasiyet ve başarılı hizmetlerden dolayı size ve ekibinize teşekkür eder, başarılarınızın ve iş birliğimizin artarak devam etmesini dileriz.

  Mehmet M. Selçuk - Madeni Yağlar Teknik Servisler ve Pazarlama Müdürlüğü
  Mehmet M. Selçuk - Madeni Yağlar Teknik Servisler ve Pazarlama Müdürlüğü
  Total Oil Türkiye A.Ş.


BizimleÇalışmak İster misiniz?


Adınız ve Soyadınız*

Telefon No*

E-Posta Adresi*

Web Siteniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sunmuş olduğumuz çözümlerden hangileri ilginizi çekiyor?


Translate »