İnsan KaynaklarıÇalışanHakları


  • Yapılan işlerin, en verimli çalışmayı sağlayacak şekilde yapılandırılmasını ve sürekli geliştirilmesini hedefler.
  • Karşılıklı saygı ve güvenin esas olduğu, belirlenen hedeflere ulaşmada herkesin kendini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamayı hedefler.
  • Çalışanların performanslarının ölçümü, ücretlendirilmesi ve değerlendirilmesinin objektif bir sistem içinde yürütülmesini sağlar.
  • Çalışanların kendilerini ve işlerini geliştirebilecekler çalışma ortamı hazırlar, iyileştirmeler ile ilgili önerilerin uygulanmasını destekler.
  • İşe uygun kişilerin ilgili işlere yerleştirilmesini hedefler,
  • İşe yeni başlayan çalışanın uyum eğitimi ile işe hazır hale gelmesini sağlar.
  • Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturur. Çalışanların tüm hakları kanun ve kurallar çerçevesinde değerlendirilir ve uygulanır.İnsan KaynaklarıFormu


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Translate »